Betalings- og leveringsbetingelser

Betalingsbetingelser

Nedenstående betalingsbetingelser er gældende for al handel med Distiller’s Group og dets sub-brands [Distillers], med mindre andet er angivet i kontrakt eller på tilsendt faktura.

Forudbetaling

Beløb under 5.000 kr. ekskl. moms.

For totalbeløb under 5.000 kr. ekskl. moms, skal betaling altid ske forud med mindre andet er aftalt.

Beløb under 20.000 kr. ekskl. moms

For totalbeløb over 5.000 kr og under 20.000 kr. ekskl. moms vil forudbetalingen være 50 % af beløbet, mens den resterende rest vil blive faktureret efter levering.

Beløb over 20.000 kr. ekskl. moms

Beløb over 20.000 kr. ekskl. moms vil forudbetalingen være minimum 10.000 kr.

Sikkerhedsstillelse

Ved aftaler på 10.000 kr. og derover kan Distillers kræve sikkerhedsstillelse på det fulde aftalebeløb ved indgåelse af aftalen.

Betalingsfrist

Alle fakturaer udstedt af Distillers til erhvervskunder (CVR-registreret) har betalingsfrist netto 14 dage.

Kommunale kunder (EAN-registeret) har betalingsfrist netto 15 dage eller efter aftale.

Privatpersoner har betalingsfrist 4 dag netto.

Forlængelse (kredit)

Hvis der er problemer med betaling, kan erhvervskunder anmode om kredit i op til 60 dage.

Ved indgåelse af kreditaftale annulleres den oprindelige faktura, og kunden får tilsendt en ny, revideret, faktura, inkl. forlængelsesgebyr.

Bemærk! At ved indgåelse af en kreditaftale, aftales der særskilte satser for rykker- og rentestørrelser, og nedenstående er derved ikke længere gældende.

Udeblivende betaling

Ved udeblivende betaling sender vi en rykker pr. email dagen efter betalingsfristen. Første rykker er uden gebyr og renter, men bør opfattes som første rykker jf. gældende lovgivning

2. og 3. rykker udsendes efter henholdsvis 10 og 20 dage efter udsendelse af 1. rykker, hvis betalingen stadigvæk er udebleven. På begge rykkere tilskrives der renter på 5,95% af det skyldige beløb inkl. rykkergebyr, samt et rykkergebyr på 100,00 kr.. Renten udregnes pr. 9. dag efter oprindelige betalingsfrist.

Hvis betalingen 30 dage efter udsendelse af 3. rykker stadigvæk er udebleven, overdrages sagen til inkasso med de økonomiske konsekvenser dette måtte have.

Abonnementsordning

Ved indgåelse af abonnementer omkring ydelser fra Distillers er, med mindre andet er aftalt, opsigelsesvarsel altid 30 dage plus løbende måned.

Faktura per post

Ønsker faktura sendt pr. post er dette muligt ved at kontakte os telefonisk eller pr. mail. For at undgå udsendelse af rykker og eventuelt tilskrivelse af gebyrer og renter, skal du kontakte os inden betalingsfristen.

Det koster 50 kr. ekskl. moms at få tilsendt en faktura pr. post. Dette dækker vores udgifter til håndtering, post og porto.

Generel Prisliste
Udviklingstime, pr. 60 minutter 900 kr.
Tillæg for weekend og helligdag 450 kr
Tillæg for mellem 17.00 og 08.00 250 kr
Kørsel, pr. km. 15 kr.