Handelsbetingelser

§1 – Indledning

Nedenstående betingelser [omtalt ‘betingelser-ne’] gælder for alle køb og gennemførseler af ordre på tjenester, løsninger, produkter og ydelser leveret af og igennem Distillers. Betingelserne gælder ligeledes for datterselskaber under Distillers CVR: 36583460.

Disse handelsbetingelser accepteres af kunden i forbindelse med afgivelsen af ordren, og vil endvidere til enhver tid være tilgængelige på vores hjemmeside www.distillerswebbureau.com. Læs dem venligst grundigt. Vi opdaterer løbende disse betingelser – ændringer vil blive offentliggjort på vores hjemmeside.

§1.1 – Andre gældende betingelser

For vore andre gældende betingelser henvises til www.distillerswebbureau.com

§2 – Samarbejdspartnere

Betingelserne gælder ikke eventuelle samarbejdspartnere eller ydelser leveret direkte af samarbejdspartnere. Her henvises til disse samarbejdspartneres eventuelle handelsbetingelser.

Optræder Distillers som formidler af samarbejdspartneres ydelser og tjenester i en indirekte form, f.eks. som et re-brandet produkt markedsført af Distillers, er disse betingelser dog gældende.

§3 – Vores forpligtelser

Distillers’ ydelser består i at levere det i ordrebekræftelsen specificerede arbejde. Distillers har ikke ansvar for Internettets funktionalitet og tilgængelighed i øvrigt. Ved brud annulleres aftalen helt eller delvist efter aftale.

§4 – Kundens forpligtelser

Kunden er forpligtet til at overholde de i samarbejdsaftalen specificerende deadlines. Såfremt disse deadlines ikke overholdes, er Distillers ikke forpligtet til at aflevere den aftalte produktion, til den i tilbudet aftalte deadline.

§4.1 – Varemærke og reference

Ved produktion og levering af hjemmesider hvor der i kontrakt eller aftale indgår krav om varemærke/label af produktet, skal varemærket bibeholdes i hele produktets levetid, og må ikke ændres, slettes eller flyttes. Distillers foretager løbende kontrol. Eventuel misligehold af dette vil udløse et White Label-gebyr pålydende minimum 5.000 kr. ekskl. moms og op til 50.000 kr. eksl. moms, svarende til taksten fra den til enhver tid gældende prisliste.

Distillers forbeholder sig retten til at bruge kundernes produkter som referencer der udstilles på vores hjemmeside og i markedsføringsmaterialer.

§5 – Lov & ansvar

Samtlige leverede opgaver er med brugsret ved Distillers, men må ikke kopieres til hverken tredje part eller til eget brug. Distillers bærer ikke ansvar for evt. anbefalede gratis programmer, og det er kundens ansvar at være opdateret med disses licensbetingelser.

Distillers er uden ansvar for tab, som følge af direkte eller indirekte skade og efterfølgende skader, herunder tab af forventet avance. Dette gælder selv om Distillers er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af Distillers

§6 – Opsigelse af tjenester og ydelser

Alle bestillinger af løbende tjenester, såsom vedligehold, hosting og des lige forudfaktureres for perioder af 12 måneder, med mindre andet er aftalt. Hosting kan opsiges skriftligt med minimum 30 dages varsel til udløbet af en periode. Alle ophør / opsigelser skal foregå skriftligt. Hosting refunderes ikke.

§6.1 – Opsigelse af hosting

Distillers forbeholder sig ret til at opsige hosting af en hjemmeside med 1 måneds varsel, hvis den kode der er brugt til at lave hjemmesiden er til fare for serverens drift eller andre hjemmesider på samme server. Dette kan også varetages af Distillers’ samarbejdspartnere, herunder udenlandske samarbejdspartnere der varetager hostingopgaven på vegne af Distillers.

§8 – Værneting

Kunden erklærer sig bekendt med Distillers  generelle handelsbetingelser. Distillers forbeholder sig ret til at foretage ændringer i handelsbetingelserne uden forvarsel. Enhver tvist er underlagt dansk ret og afgøres ved Distillers værneting, som er byretten i Køge.

Senest revideret 1. kvartal 2017